หน้าหลัก | ติดต่อ

TU-GET

การสอบ TU-GET

เป็นการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการวัดระดับภาษาของตนเอง
มีรูปแบบการจัดสอบ 2 รูปแบบ คือPaper-based Test (PBT) และ Computer-Based Test (CBT)

1. Paper-based Test (PBT) เป็นการทำข้อสอบในกระดาษ ข้อสอบจะประกอบไปด้วย Structure 25 ข้อ Vocabulary 25 ข้อ และ Reading 50ข้อ
มีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน แต่ละคณะจะมีเกณฑ์คะแนนการรับที่ต่างกัน แต่กำหนดคะแนนขั้นต่ำไว้ที่ 500-550 คะแนน
ข้อสอบ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ (Grammar/Structure)
เป็นการทดสอบความรู้ทางด้านโครงสร้างภาษา มี 25 ข้อ 250 คะแนน
ข้อสอบในส่วนนี้มี 2 รูปแบบ ได้แก่
-Sentence Completion (การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)
-Error Identification (การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฎทางไวยากรณ์)
ส่วนที่ 2ความรู้ด้านคำศัพท์ (Vocabulary) มี 25 ข้อ250 คะแนน
ประกอบด้วยข้อสอบ 2 รูปแบบ ได้แก่
- ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่ต้องเติมคำศัพท์ในช่องว่างที่เว้นไว้ ให้ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้
- ข้อสอบที่มีการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้
ส่วนที่ 3การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) 50 ข้อ500 คะแนน ประกอบด้วยบทความประมาณ7-8 เรื่อง แต่ละเรื่องจะมีคำถามประกอบ 6-7 ข้อ ข้อสอบจะต้องใช้ทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference และ conclusion เป็นต้น

2. Computer-Based Test (CBT) เป็นการทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ข้อสอบจะประกอบไปด้วย Reading 30 ข้อ Listening 30 ข้อ Speaking 1 ข้อ และ Writing 1 ข้อ
คะแนนเต็มรวม 120 คะแนน โดยแต่ละ Skill คะแนนเต็ม 30 คะแนน


ผลคะแนนสอบของ TU-GET


- TU-GET (PBT) - รู้ผลภายใน 3 วันทางออนไลน์ และจัดส่งผลสอบตัวจริงทางไปรษณีย์ ประมาณ 1 สัปดาห์หลังสอบ
- TU-GET (CBT) - รู้ผลเลยภายใน 15 วันทางออนไลน์ จัดส่งผลสอบตัวจริงทางไปรษณีย์ ประมาณ 1 เดือนหลังสอบ
ผลสอบมีอายุ 2 ปี หลังจากที่สอบสามารถนำผลสอบไปยื่นในหลักสูตรนานาชาติตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาเอก


การสมัครสอบ TU-GET


-TU-GET (PBT) - เปิดรับสมัครทุก วันที่ 1-15 ของแต่ละเดือน จัดสอบอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
-TU-GET (CBT) - เปิดรับสมัครทุก วันที่ 16 ถึงสิ้นเดือน ในแต่ละเดือน จัดสอบอาทิตย์ที่สอง ของละเดือน

 

เข้าสมัครผ่านเว็บไซต์ http://tuget.litu.tu.ac.th/pbt ต่อมาคลิกที่ “ลงทะเบียน”


1. .เลือกบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตในการยืนยันตัวตน เเละเลือกประเภทผู้สมัครสอบจะมีให้เลือกระหว่างบุคคลทั่วไปหรือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

2.กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครสอบ เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ปัจจุบัน เป็นต้น เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเเล้วกดsave ได้เลย

3.ต่อมาจะเป็นการตั้งรหัสผ่านสำหรับการเข้าระบบในครั้งต่อ ๆ ไป ตั้งเสร็จเเล้วกดคำว่า”บันทึก”

4.ระบบจะแจ้งว่า “ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์” ให้เรากรอกรหัสบัตรประชาชนและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ “Sign in”

5.หลังจากที่เราเข้าสู่ระบบจะมีรอบสอบที่กำลังเปิดรับสมัคร เขาจะแจ้งรายละเอียดไว้ว่ารับสมัครในช่วงใด วันที่สอบจริง พร้อมกับแจ้งสนามสอบ เป็นต้น หากเราต้องการสมัครสอบให้คลิกที่ “คลิกสมัครสอบ”

6.ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบให้เราทราบ จากนั้นเลือกที่อยู่สำหรับการจัดส่งผลสอบ(ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะคะ)

7.คลิก “ตกลง” อีกครั้ง เพื่อยืนยันที่จะสมัครสอบ

8.ต่อมาจะเป็นหน้าชำระเงิน คลิกที่ “คลิกชำระเงิน”
โดยมีให้เลือกหลายช่องทาง เช่น การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร การชำระเงินผ่านบัตร Debit/Credit หรือชำระเงินผ่าน QR Code

9.หากเลือกชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ให้Print ใบชำระเงินไปติดต่อชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

10.หลังจากชำระเงินเสร็จ ก็ถือว่าสมัครสอบสำเร็จ
ที่สำคัญไม่ว่าจะเลือกชำระเงินด้วยวิธีใด ให้ทำการแจ้งการชำระเงิน โดยการคลิกที่เมนู “แจ้งหลักฐานการชำระเงิน” แล้วอัพโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน เเละคลิกที่ “อัพโหลด” ก็ถือว่าเราได้สมัครสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

11.ผลสอบจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่กรอกไว้
สำหรับ PBT จะใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ และ CBT ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

 

 

สำหรับคอร์ส TU-GET ของสถาบัน


1
. คอร์สสด
หากสนใจ ติดต่อแอดมิน โทร. 065-961-9694 หรือ Line: @tutoronline

 
สนใจเรียน TU-GET กับ TutorOnline

☎️ Tel : 065-961-9694
☎️ Tel : 065-356-2299
👉 Line : @tutoronline ( มี @ นำหน้า )

 

Copyright © 2024 www.tutoronline.co.th.