หน้าหลัก | ติดต่อ

TOEIC

TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication  เป็นข้อสอบมาตรฐาน 
ระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ช่วยประเมินความสามารถในการสื่อสาร เพื่อใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์ และปรับใช้ในองค์กร  จุดประสงค์ในการสอบ TOEIC หลักๆได้แก่ ฝึกงาน สมัครงาน หรือใช้เลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น 

รูปแบบข้อสอบ  TOEIC ปัจจุบัน (NEW TOEIC)


แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Listening (การฟัง) และ Reading (การอ่าน) มีจำนวนข้อสอบ 200 ข้อ ใช้เวลาในการสอบประมาณ 2 ชั่วโมง


1. การฟัง (Listening Comprehension)
มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 45 นาที โดยจะต้องฟังคำถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ฟัง
แบ่งออกเป็น 4 Part ดังนี้
Part 1 Photographs  ( 6 ข้อ ) 
Part 2 Question-Response (25 ข้อ)
Part 3 Short Conversations (39 ข้อ)
Part 4 Short Talks (30 ข้อ)


2. การอ่าน (Reading Comprehension)
มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน ให้เวลาในการทำข้อสอบ 75 นาที โดยจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน แบ่งออกเป็น 3 Part ดังนี้
Part 5 Incomplete Sentences (30 ข้อ)
Part 6
Text Completion (16 ข้อ)
Part 7 Reading Comprehension (54 ข้อ)
- Single Passage (บทความเดี่ยว) 29 ข้อ
- Double Passages (บทความคู่) 10 ข้อ
- Triple Passages (บทความ 3 ส่วน) 15 ข้อ

 

เตรียมความพร้อมก่อนไปสอบ TOEIC


การสมัครสอบ


       ผู้ที่ต้องการสอบควรสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนสอบด้วยตัวเองที่ศูนย์ แต่เพื่อความสะดวกแนะนำให้โทรติดต่อด้วยตนเองดีกว่า แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้

  • —ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • —วันที่และเวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ
  • เบอร์ติดต่อ

 ส่วนศูนย์สอบ TOEIC มีดังนี้

—ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ Center for Profession Assessment (Thailand)
ที่ตั้ง: อาคาร BB Tower ชั้น 19 อาคาร BB ห้อง 1907 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพ 10110   เบอร์โทร: 02-2607061, 02-259-3990, 02-664-3131

ศูนย์สอบ TOEIC เชียงใหม่ Center for Profession Assessment (Thailand)
(Northern Region)

ที่ตั้ง: ชั้น 3 อาคารนวรัฐ ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5000
เบอร์โทร: 053-241-273, 053-241-274, 052-241-275                                                          
*สำหรับจังหวัดอื่นๆ มีเปิดสอบในมหาวิทยาลัย 

รอบเวลาที่จัดสอบ

     ศูนย์สอบ TOEIC เปิดสอบ TOEIC วันละ 2 รอบ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
— รอบที่ 1 เวลา 09:00 น.
— รอบที่ 2 เวลา 13:00 น.
— รอบพิเศษ วันเสาร์ เวลา 16:00 น.

*โปรดตรวจสอบกับทางศูนย์สอบอีกครั้ง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง


เตรียมตัวก่อนเข้าสอบ

— เตรียมค่าสอบ TOEIC 1,800 บาท เป็นเงินสดเท่านั้นไม่รับบัตรเครดิต ชำระที่ศูนย์สอบในวันไปสอบ *กรณีต้องการยกเลิกสอบ ต้องโทรไปแจ้งภายใน 24 ชม. มิเช่นนั้นจะเสียค่าปรับ 500 บาท  ซึ่งจะต้องจ่ายในวันสอบที่สอบTOEIC ครั้งถัดไป เท่ากับต้องจ่าย 2,300 เลยนะ

—เตรียมบัตรประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนได้ เช่น ใบขับขี่  หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

— ไม่ต้องเตรียมรูปถ่าย เพราะเจ้าหน้าที่จะให้ถ่ายจากกล้อง Webcam ในวันที่มาสอบ

— ควรมาถึงก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

— ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ทางศูนย์สอบเตรียมไว้ให้แล้ว

วิธีการรับผลสอบ
— ให้ทางศูนย์ส่งผลสอบไปตามที่อยู่ที่ผู้สอบแจ้งไว้  โดยผู้สอบจะเป็นผู้เขียนจ่าหน้าซองเองระหว่างขั้นตอนลงทะเบียนในวันสอบ คิดค่าส่ง 50 บาท
— รับผลด้วยตัวเองที่ศูนย์สอบ
— ผู้ที่สอบในวันจันทร์ถึงศุกร์สามารถมารับผลสอบได้ในวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 10:00 -16:30 น. ส่วนผู้ที่สอบในวันเสาร์สามารถมารับผลสอบได้ในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป ตั้งแต่เวลา 10:00 – 16:30 น.

**สำหรับผู้ที่สอบที่ศูนย์สอบ TOEIC เชียงใหม่ สามารถรับผลได้ใน 3 วันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 10:00 – 16:30 น.
**ผู้สอบต้องไปรับผลสอบภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สอบ

ผลสอบ TOEIC มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ 

 

เกณฑ์การวัดคะแนน TOEIC
การสอบ TOEIC ไม่มีเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน แต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สอบเอง โดยเริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน

 

สำหรับคอร์ส TOEIC ของสถาบัน


1.
New TOEIC Online DIY รูปแบบ PDF ราคา 199 บาท

2. New TOEIC Online DIY รูปแบบเอกสาร ฟรี PDF  ราคา 399 บาท

3. คอร์สสด
หากสนใจ ติดต่อแอดมิน โทร. 065-961-9694 หรือ Line: @tutoronline

 
สนใจเรียน TOEIC กับ TutorOnline

☎️ Tel : 065-961-9694
☎️ Tel : 065-356-2299
👉 Line : @tutoronline ( มี @ นำหน้า )

 

Copyright © 2024 www.tutoronline.co.th.