หน้าหลัก | สั่งซื้อ | ติดต่อ

 

DERMATOGLYPHICS ANALYSIS BY GENIUS PASSION

          ศาสตร์ลายนิ้วมือที่มีความเชื่อมโยงกับสมอง ตามทฤษฎีพหุปัญญา
เพื่อค้นหาศักยภาพทางสมอง ความคิด ความถนัด เฉพาะทางของบุคคล

"ศาสตร์ลายนิ้วมือ เป็นวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ได้ เป็นเรื่อง DNA ไม่ใช่ดวง"

ลายนิ้วมือ บอกอะไรได้บ้าง

 • บุคลิกภาพ
 • จุดเด่น จุดด้อย
 • ความฉลาดในด้านต่างๆ (IQ,EQ,AQ,CQ)
 • พหุปัญญา
 • รูปแบบการเรียนรู้
 • รูปแบบการทำงาน
 • ความสามารถด้านการเรียนรู้แต่กำเนิด (TFRC)
 • ความไวต่อการเรียนรู้โดยกำเนิด (ATD)

 
ศาสตร์ลายนิ้วมือเหมาะกับใคร

 • คนที่ทำงานแล้ว แต่ยังหาสิ่งที่ชอบไม่เจอ
 • การคัดคนในองค์กร ให้เหมาะสมกับงาน
 • นักลงทุน ที่ยังไม่รู้แนวทางในการลงทุน
 • เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ
 • คู่รัก ที่ต้องการปรับตัวเข้าหากัน
 • วัยเรียน เพื่อหาความถนัดในการเลือกอาชีพในอนาคต

 

ทดลองเลย เพียงแค่ปั้มลายนิ้วมือกับแป้นพิมพ์และวิเคราะห์

 

ประเภทของลายนิ้วมือ

บุคลิกลักษณะนิสัยดูได้จากลายนิ้ว(ลายนิ้ว 15 ชนิด)

1. CW = Concentric Whorl
ชอบการแข่งขัน ชอบเป็นผู้สั่งการ โดดเด่นในการแสดงออกทางความคิดและตัดสินใจ
สามารถรับแรงกดดันได้ดี

ดื้อรั้นมากไป ตัดสินใจเร็วไป ขาดความรอบคอบ อาจแข็งกร้าวไป ลืมใส่ใจคนร่วมงาน

2. SW = Spiral Whorl
ชอบเป็นผู้ควบคุม ชอบเป็นผู้สั่งการ โดดเด่นในการแสดงออกทางความคิดและตัดสินใจ
สามารถรับแรงกดดันได้ดี ใส่ใจในรายละเอียดมากกว่า CW

ดื้อรั้น มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย ตัดสินใจเร็ว ลืมใส่ใจคนร่วมงาน ควรเพิ่มการชื่นชมธรรมชาติรอบตัว
3. PE = Peacock's Eye
มองการณ์ไกล ฉลาดคิดฉับไว  เป็นผู้นำที่ดี มีเสน่ห์ดึงดูด สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ดี
(มีข้อสังเกต ลายนกยุงปัดโป้งจะมีอิทธิพลในการลงมือทำให้สำเร็จมากกว่าปัดก้อย)

ควรส่งเสริมให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรค์อย่างเต็มรูปแบบ จะพัฒนาได้ดีเป็นพิเศษ

4. EW = Elongated Whorl
บูรณาการทางความคิด ชอบประวัติศาสตร์ อ่อนไหวง่ายใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ
มักสับสนระหว่างอารมณ์กับเหตุผล มีความวิตกกังวลใจมาก

เนื่องจากเป็นคนนิยมความสมบูรณ์แบบแต่เป็นคนอ่อนไหวใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ มักจะมีความสับสนระหว่างอารมณ์กับเหตุผล มีความวิตกกังวลใจกับเรื่องเดิมที่ผ่านมา จึงควรสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ มุ่งไปข้างหน้า กล้าตัดสินใจ

5. CP = Composite Whorl
ตัดสินใจเร็ว ไม่เด็ดขาด เป้าหมายไม่ชัดเจน ลังเล หรือมีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน
เปลี่ยนแปลงง่าย ชอบงานอิสระที่ไม่มีข้อผูกมัด

ควรฝึกฝนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วเลือกอาชีพอิสระที่รัก

6. IP = Imploding Whorl
ขาดพลังจดจ่อและลืมง่าย ขาดความมั่นใจเนื่องจากความจำระยะสั้นไม่ดีนัก

ขาดพลังจดจ่อและลืมง่าย ขาดความมั่นใจเนื่องจากความจำระยะสั้นไม่ดีนัก จึงมักถามซ้ำบ่อย

7. DL = Double Loop
มีความรู้รอบด้าน คิดก่อนพูด ปรับตัวเก่ง จะตัดสินใจก็ต่อเมื่อผ่านการคิด วิเคราะห์แล้ว
ทำให้การตัดสินใจบางเรื่องจะล่าช้า เป็นคนสองบุคลิกคือเชื่อฟังแต่ก็รักอิสระ

กำหนดเวลาและเป้าหมายให้ชัดเจน จัดลำรับความสำคัญ ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความเด็ดขาดในการเลือก และกล้าตัดสินใจ

8. IDL = Imploding Double Loop
ชอบคิดนอกกรอบ เลียนแบบเก่ง เป็นคนสองบุคลิกคือเชื่อฟังแต่ก็รักอิสระ ชอบทำ
อะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน หรือมีสองเป้าหมายในเวลาเดียวกัน

กำหนดเวลาและเป้าหมายให้ชัดเจน จัดลำดับความสำคัญ ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความเด็ดขาดในการเลือกและกล้าตัดสินใจ

9. UL = Ulnar Loop

เป็นนักเรียนรู้หรือเลียนแบบที่ดี ทำตามสังคม หากได้รับการชี้นำมีต้นแบบที่ดี ปั้นแต่งปรับปรุงได้ง่าย

หาบุคคลต้นแบบเลียนแบบ ทำตามแบบผู้สำเร็จ มีไอดอลเป็นต้นแบบและแรงจูงใจ

10. RL = Radial loop
ชอบคิดสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน เป็นนัก
สังเกตการณ์ ชอบให้คำแนะนำผู้อื่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หาบุคคลต้นแบบ  เรียนรู้คนหาสิ่งที่เรารัก ทำในสิ่งที่ตัวเองรักชอบ

11. SA = Simple Arch
หากได้รับการสอนหรือมีต้นแบบที่ดีมีแรงบันดาลใจจะมีศักยภาพสูง แต่มีจุดอ่อนมักทำ
ตามใจ ตามอารมณ์ตัวเอง

หาบุคคลต้นแบบ เรียนรู้คนหาสิ่งที่เรารัก ทำในสิ่งที่ตัวเองรักชอบ

12. TA = Tented Arch
กระตือรือร้น เข้ากับคนอื่นได้ง่าย เรียนรู้เร็ว สนใจในศิลปะสมัยใหม่หรือศิลปะประยุกต์
แต่จะเป็นคนอารมณ์ร้อน ด่วนตัดสินใจ อาจขาดความรอบคอบ

ฝึกขั้นตอนความรอบคอบ จะทำอะไรต้องคิด และไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน

13. AU = Arch with Ulnar Loop

(ปัดก้อย) เป็นนักปฏิบัติอย่างอัจฉริยะ

เป็นคนใฝรู้ ชอบเรียนรู้ตามตัวอย่าง นักสร้างสรรค์ด้านนามธรรมทางความคิด สนใจใน
นวัตกรรมใหม่ๆ มีความสมดุลทางอารมณ์และใฝ่รู้

เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวเองและมีโลกส่วนตัวสูง อาจจะขาดความต่อเนื่องในการเรียนร

14. AL = Arch with Radial Loop

AL (ปัดโป้ง) นักคิดอย่างอัจฉริยะ

เป็นคนใฝรู้ ชอบเรียนรู้ตามตัวอย่าง นักสร้างสรรค์ด้านนามธรรมทางความคิด สนใจใน
นวัตกรรมใหม่ๆ มีความสมดุลทางอารมณ์และใฝ่รู้

เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวเองและมีโลกส่วนตัวสูง อาจจะขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้

15. Variant

อารมณ์อ่อนไหว เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่แน่นอน อาจมีปัญหาทางสุขภาพ ที่ถ่ายทอดทางพันธุ์กรรมด้วย

ฝึกสมาธิ และหนักแน่นกับการคิดการทำ ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เน้นการออกกำลังกาย-สุขภาพ

 

หากท่านไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ให้เราวิเคราะห์ให้ติดต่อเรา
โทร. 065-961-9694 , 065-356-2299

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **