หน้าหลัก | ติดต่อ

SAT 2023 หรือ Digital SAT


อย่าเพิ่งสอบ Digital SAT หากยังไม่ได้อ่านเอกสารชุดนี้

เรื่องจริงของ Digital SAT ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่กับ SAT เกิน 15 ปี จะคาดคะเนทิศทางของ Digital SAT ได้ชัดเจนยากมาก

รู้หรือไม่ว่าเด็ก SAT 1400-1600 ทุกคน ใช้วิธีนี้ในการเตรียมสอบ

 

Digital SAT

 

1. เค้าเริ่มจากการฝึก Reading ก่อน แล้วค่อยลงไปฝึก Writing

สำหรับเด็กไทยทั่วไป เทรนด์การอ่านจะไต่จากง่ายไปยาก จาก 1 ไป 5 ไม่ผิด แต่วิธีนี้คะแนนไม่ดีดสูง หากต้องการคะแนนดีดสูง ให้เริ่มจากทักษะที่จำเป็นที่สุด และนำทักษะนั้นมาต่อยอด อย่าเรียนในสิ่งที่ต่อยอดไม่ได้

เช่น: เด็กหลายคน ติว IELTS ก่อน แล้วค่อยมา SAT หรือติว TU-GET ก่อน โดยเฉพาะเด็กอ่อนชอบทำแบบนี้ หรือท่องศัพท์ก่อนแล้วค่อยอ่าน

แต่ทำให้ทักษะที่สำคัญที่สุดคือการอ่าน กลับไม่มีเวลาพอที่จะตกตะกอน ทำให้อ่านอย่างไร คะแนนก็ไม่พุ่ง แม้จะเก่ง Grammar หรือ เก่งศัพท์ก็ตาม

 

2. ทักษะ Reading มองเผินเหมือนฝึกยาก ใช้เวลา

แต่หากมี material ที่ดี เช่น ชีทอ่านที่เรียงเป็นขั้นตอน และนักเรียนแก้ไขจุดอ่อนด้านนิสัย ทัศนคติ พฤติกรรม ทักษะ นี้ใช้เวลาไม่นาน และต่อยอดไปสู่การอ่าน Writing, Grammar, Vocab ได้ไว และถาวร

คนเราเขียนดีไม่ได้ ถ้าอ่านเรื่องดีๆ มาน้อย
คนเราจะจำศัพท์ได้ยาก หากไม่มีเนื้อเรื่องผูกพันธ์ในศัพท์นั้น

ยกตัวอย่างง่ายๆ นักเรียนจะจำชื่อเพื่อนไม่ได้ หากไม่มีเรื่องราวผูกพันธ์กับเรื่องนั้น

 

3. อย่างไรก็ต้องท่องศัพท

ไม่ว่าจะเป็น Old SAT / New SAT สำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่ Native การท่องศัพท์เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

การสอน SAT ในจีน เด็กถูกกระตุ้นให้ท่องศัพท์ดุเดือดมาก และเด็กจีนสอบ SAT ได้คะแนนเฉลี่ย ของ SAT สูงทุกปี

 

4. ผู้ปกครองมีผลต่อคะแนน SAT ของลูก

งานวิจัยของ College Board พบว่า 56% ของนักเรียน SAT มีพ่อหรือแม่ ที่จบมหาวิทยาลับ เพียง 9% เท่านั้น ที่พ่อแม่เรียนไม่ถึงระดับ Diploma

"About 56 percent of students who took the SAT have at least one parent with a college degree. About 9 percent of students' parents had no high-school diploma. About 27 percent had a high school diploma, but not a college degree. About 8 percent of test takers did not respond to questions about their parents' education, the College Board said."

ดังนั้นหากเป็นโรงเรียนที่เชี่ยวชาญทาง SAT จะมีการสัมภาษณ์ครอบครัวในการพร้อมที่จะสนับสนุน การสอบ SAT ของลูก เพราะ SAT เหมือนวิ่งมาราธอน หากพ่อแม่ไม่เข้าใจความยาก ลูกท้อและถอดใจง่ายมาก

 

5. ตั้งแต่ February 2022 ระบบการสอบ Digital SAT ได้ประกาศแนวทางอย่างชัดเจน ถึงการลดเวลาการสอบ การเพิ่ม security ในการสอบ โดยใช้ระบบไม่ให้มีการ copy ข้อสอบออกจากห้องสอบ

 

6. ยากขึ้นหรือง่ายลง ขึ้นอยู่กับความถนัดเฉพาะบุคคล

ข้อสอบ Digital SAT ให้ความสำคัญกับทักษะ Reading ลดจำนวนข้อที่เป็น Pure Grammar แม้แต่ Graph ก็เน้นการอ่าน การใช้ Critical Thinking มากขึ้น ทั้งในการอ่าน Fiction, Social Science, Natural Science, History (ไม่มี Global Conversation)

 

7. ลักษณะคำถาม


• Rhetorical Synthesis การอ่านแล้วเข้าใจประเด็นหลัก ส่วน support และเหตุผล
• Information and Idea อ่านเข้าใจประโยค รายละเอียด ถอดใจความจากประโยคที่มีความหมายนัยได้
• Word-in-Context เข้าใจศัพท์ และเลือกนำไปใช้ได้ถูกบริบท
• Part to Whole Relationship เข้าใจประโยคว่าเป็นส่วนใดในข้อความทั้งหมด เพื่อเข้าใจ author ว่าต้องการสื่ออะไร และสื่ออย่างไร

 

8. ทำไมเด็กไทยจึงสอบ SAT ได้คะแนนสูงช้า

ด้วยการอ่านสอบที่ไม่เป็นระบบ ไม่เข้าใจถึงภาพรวม จึงเรียนตามคำบอกต่อ ตามคำแนะนำรุ่นพี่ ซึ่งคะแนน curve แต่ละปี ไม่เหมือนกัน เช่น ในช่วง Covid Epidemics คนถูกยกเลิกสนามสอบมาก ข้อสอบซ้ำบ้าง ข้อสอบรั่ว และความยาก ง่ายในแต่ละครั้ง ต้องยอมรับจริงๆว่าไม่เท่ากัน ทำให้คะแนนแต่ละช่วงไม่นิ่ง นำมาเทียบแต่ละรุ่นไม่ได้ นักเรียนอาจพร้อมมากช่วงปลายปี แต่ประจวบเหมาะกับข้อสอบในครั้งนั้นยาก curve สูง เด็กก็ไม่ได้คะแนนตามหวัง

 

9. การเลือกเรียน SAT ไม่ใช่เลือกเรียนกับครูสอนภาษา ไม่ใช่เลือกเรียนกับครูต่างชาติ ไม่เกี่ยวกัน

แต่ควรเรียนกับคนที่ชำนาญด้าน SAT เข้าใจข้อสอบ เข้าใจการอ่าน หากเป็นคนที่อ่าน SAT มาตลอดเป็นยี่สิบปี แน่นอน การจัดเตรียมเอกสาร เนื้อหา วิธีการ ย่อมต่างมากจากคนที่รู้สึก SAT มา 3 ปี ทั้งด้านความละเอียดของคำอธิบาย ความลึกของแบบฝึกหัด การมองเด็กออก การหาวิธีคลิ๊กกับเด็ก เหล่านี้คือประสบการณ์ที่ไม่ได้มีง่ายๆ

 

10. การเตรียม Digital SAT จึงไม่ใช่เรื่องฉาบฉวย ที่มีสูตรสำเร็จ

แต่หากอ่านอย่างถูกวิธี ทุกคนจะมีสูตรแห่งความสำเร็จเป็นรายบุคคล

ดังนั้นวันนี้ ครูฮ้วงจึงกล้ารับประกันผล ในกลุ่มแรกที่สมัครเรียนตั้งแต่ December 2022 และสอนมาก่อนสอบ Pilot Test ของสนามสอบ International

 

ความต่างของ ครูฮ้วงที่ไม่เหมือนใคร
• เราสัมภาษณ์ ถามข้อมูลเชิงลึก ถึงเป้าหมาย ครอบครัว ความถนัด งานอดิเรก โรงเรียนของเด็ก เพื่อกำหนดแนวทางการฝึก SAT ที่ตรงจริตกับเด็กแต่ละคน
• เด็ก 1 คน เราใช้กำลังคนดูแล เบื้องหลัง 6 คน ทั้งพี่เลี้ยง admin ครูฮ้วง ผู้บริหารหลักสูตร เพื่อเสริมกำลังใจพร้อมความรู้ให้กับเด็กตลอดการเรียน
• นักเรียนจะพัฒนาศักยภาพไม่ใช่เฉพาะการเรียน แต่พัฒนาทางจิตใจ ความคิด ทำให้เป็นคนขยัน ไม่เครียด แต่มีความมุ่งมั่น

วันนี้ทั้ง Manpower, Materials, Device, Equipment และพลังความรู้ของ Campus Genius Center พร้อมให้บริการนักเรียนทุกคนแล้ว

แล้วนักเรียนล่ะคะ จะนั่งรอข้อสอบเก่าออก หรือรออ่านปลายปีไปทำไมกัน
สนใจเรียน Digital SAT กับ TutorOnline

☎️ Tel : 065-961-9694
☎️ Tel : 065-356-2299
👉 Line : @tutoronline ( มี @ นำหน้า )

 

Copyright © 2024 www.tutoronline.co.th.