เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 888SL1002 ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.อ. ปี 2554
รหัส: 888SL1002
ชื่อคอร์ส: ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.อ. ปี 2554
ผู้สอน: อ.ฮ้วง
ราคา: 450 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
  • ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.อ. ปี 2554 ตอนที่ 1
  • ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.อ. ปี 2554 ตอนที่ 2
  • ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.อ. ปี 2554 ตอนที่ 3
  • ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.อ. ปี 2554 ตอนที่ 4
  • ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.อ. ปี 2554 ตอนที่ 5
  • ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.อ. ปี 2554 ตอนที่ 6
  • ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.อ. ปี 2554 ตอนที่ 7

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599