เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
        

 

 
คอร์สเรียน ม.6
รหัส ชื่อคอร์ส อาจารย์ ราคา สั่งซื้อ
วิชา ภาษาอังกฤษ เทอม 1
611SL1010 Question tags อ.ฮ้วง 225
611SL1009 Confusing words อ.ฮ้วง 225
611SL1008 Factual inference / Reference อ.ฮ้วง 225
611SL1007 Sentence Inversions อ.ฮ้วง 225
611SL1006 Situational dialogue/Interjection อ.ฮ้วง 225
611SL1005 Noun+Adjective+Adverb Clause อ.ฮ้วง 225
611SL1004 Punctuations อ.ฮ้วง 225
611SL1003 Strategies for word guessing อ.ฮ้วง 225
611SL1002 Agreement of Subject and Verb อ.ฮ้วง 225
611SL1001 Sentences+Clauses+Phrases อ.ฮ้วง 225
วิชา ภาษาอังกฤษ เทอม 2
621SL1008 Striking vocabs อ.ฮ้วง 225
621SL1007 Abbreviation / Acronym อ.ฮ้วง 225
621SL1006 Academic Writing / Paraphrase อ.ฮ้วง 225
621SL1005 Restrictive / Non-restrictive clause (Relative clause adv.) Appositive อ.ฮ้วง 225
621SL1004 Agreement of Subject and Verb(Advanced) อ.ฮ้วง 225
621SL1003 Participial Phrase and Clause (Contraction) อ.ฮ้วง 225
621SL1002 Compound / Complex Sentence อ.ฮ้วง 225
621SL1001 Sentence Problems อ.ฮ้วง 225
วิชา คณิตศาสตร์ เทอม 1
612VP1004 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
612VP1003 การแจกแจงปกติ (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
612VP1002 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
612VP1001 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
วิชา คณิตศาสตร์ เทอม 2
622VP1006 กำหนดการเชิงเส้น (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
622VP1005 แคลคูลัสเบื้องต้น 3 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
622VP1004 แคลคูลัสเบื้องต้น 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
622VP1003 แคลคูลัสเบื้องต้น 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
622VP1002 ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
622VP1001 ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
วิชา ฟิสิกส์ เทอม 1
615MR1004 แม่เหล็กไฟฟ้า อ.หมง 300
615MR1003 ไฟฟ้ากระแสสลับ อ.หมง 300
615MR1002 ไฟฟ้ากระแสตรง อ.หมง 300
615MR1001 ไฟฟ้าสถิตย์ อ.หมง 300
615SW1003 แม่เหล็กไฟฟ้า อ.เอก 300
615SW1002 ไฟฟ้ากระแสสลับ อ.เอก 300
615SW1001 ไฟฟ้ากระแสตรง อ.เอก 300
วิชา ฟิสิกส์ เทอม 2
625EP1002 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ อ.อ้วน 300
625EP1001 ฟิสิกส์อะตอม อ.อ้วน 300
625SW1002 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ อ.เอก 300
625SW1001 ฟิสิกส์อะตอม อ.เอก 300
626MR1002 อะตอม อ.หมง 300
วิชา เคมี เทอม 1
616DB1004 สารชีวโมเลกุล อ.เค 300
616DB1003 เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ อ.เค 300
616DB1001 เคมีอินทรีย์ อ.เค 600

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย บริษัท กรีนเน็ท จำกัด **

Call Center: 08-5150-4965