เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

 

 
คอร์สเรียน ม.5
รหัส ชื่อคอร์ส อาจารย์ ราคา สั่งซื้อ
วิชา ภาษาอังกฤษ เทอม 1
511SL1010 Connectives อ.ฮ้วง 225
511SL1009 Direct/Indirect speeches อ.ฮ้วง 225
511SL1008 Conditionals Sentenses อ.ฮ้วง 225
511SL1007 Subjunctives อ.ฮ้วง 225
511SL1006 Modal verbs อ.ฮ้วง 225
511SL1005 Participles อ.ฮ้วง 225
511SL1004 Gerunds อ.ฮ้วง 225
511SL1003 Infinitives อ.ฮ้วง 225
511SL1002 Active-Passive Voice อ.ฮ้วง 225
511SL1001 Verbs (Advanced) อ.ฮ้วง 225
วิชา ภาษาอังกฤษ เทอม 2
521SL1009 News Reading อ.ฮ้วง 225
521SL1008 Troublesome Words อ.ฮ้วง 225
521SL1007 Negative / Double Negative(No / Not) อ.ฮ้วง 225
521SL1006 Connectors อ.ฮ้วง 225
521SL1005 Mixed Tenses of Conditional forms อ.ฮ้วง 225
521SL1004 Participial Phrases and Clauses อ.ฮ้วง 225
521SL1003 Modal Verbs in the form of Infinitive and Gerund อ.ฮ้วง 225
521SL1002 Active / Passive-Infinitive, Gerund, Participle อ.ฮ้วง 225
521SL1001 Phrasal verbs อ.ฮ้วง 225
วิชา คณิตศาสตร์ เทอม 1
512VP1007 เวกเตอร์ใน 3 มิติ (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
512VP1006 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
512VP1005 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
512VP1004 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
512VP1003 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
512VP1002 ความน่าจะเป็น (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
512VP1001 ลำดับและอนุกรม (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
วิชา คณิตศาสตร์ เทอม 2
522VP1007 ความน่าจะเป็น 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1006 ความน่าจะเป็น 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1005 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1004 จำนวนเชิงซ้อน2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1003 จำนวนเชิงซ้อน1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1002 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
522VP1001 สถิติและข้อมูล (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
วิชา ฟิสิกส์ เทอม 1
515MR1004 แก๊ส อ.หมง 300
515MR1003 ความร้อน อ.หมง 300
515MR1002 ของเหลว อ.หมง 300
515MR1001 ของแข็ง อ.หมง 300
515SW1004 คลื่น อ.เอก 300
515SW1003 ความร้อนและแก๊ส อ.เอก 300
515SW1002 ของเหลว อ.เอก 300
515SW1001 ของแข็ง อ.เอก 300
วิชา ฟิสิกส์ เทอม 2
525EP1004 ปรากฏการณ์คลื่น อ.อ้วน 300
525EP1003 เสียงและการได้ยิน อ.อ้วน 300
525EP1001 แสงและการมองเห็น อ.อ้วน 600
525SW1003 เสียง อ.เอก 300
525MR1003 คลื่น อ.หมง 300
525MR1002 เสียง อ.หมง 300
525MR1001 แสง อ.หมง 300
วิชา เคมี เทอม 1
516DB1003 กรด เบส อ.เค 600
516DB1002 สมดุลเคมี อ.เค 300
516DB1001 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี อ.เค 300
วิชา เคมี เทอม 2
526CM1001 ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี อ.ยอด 300
526DB1003 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม อ.เค 300
526DB1001 ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี อ.เค 600

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599