เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
        

 

 
คอร์สเรียน ม.4
รหัส ชื่อคอร์ส อาจารย์ ราคา สั่งซื้อ
วิชา ภาษาอังกฤษ เทอม 1
411SL1008 Adverb อ.ฮ้วง 225
411SL1007 Adjective อ.ฮ้วง 225
411SL1006 Quantifier อ.ฮ้วง 225
411SL1005 Tenses (Verbs) อ.ฮ้วง 225
411SL1004 Noun อ.ฮ้วง 225
411SL1003 Prefix, Suffix and Root อ.ฮ้วง 225
411SL1002 Formal and Informal words อ.ฮ้วง 225
411SL1001 Names of English language words อ.ฮ้วง 225
วิชา ภาษาอังกฤษ เทอม 2
421SL1008 Irregular Verbs อ.ฮ้วง 225
421SL1007 Writing on Computer-Email, Class papers, Lab reports อ.ฮ้วง 225
421SL1006 Capital Letters + Numbers อ.ฮ้วง 225
421SL1005 Combination of Tense อ.ฮ้วง 225
421SL1004 Order of adjectives อ.ฮ้วง 225
421SL1003 Noun (Advanced) อ.ฮ้วง 225
421SL1002 Pronouns (each other / one another) อ.ฮ้วง 225
421SL1001 Choosing the right articles อ.ฮ้วง 225
วิชา คณิตศาสตร์ เทอม 1
412VP1007 ทฤษฎีจำนวนจริงเบื้องต้น (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
412VP1006 ระบบจำนวนจริง (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
412VP1005 ตรรกศาสตร์ (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
412VP1004 เลขยกกำลัง (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
412VP1003 จำนวนจริง (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
412VP1002 การให้เหตุผล (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
412VP1001 เซต (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
วิชา คณิตศาสตร์ เทอม 2
422VP1010 เรขาคณิตวิเคราะห์ 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1009 เรขาคณิตวิเคราะห์ 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1008 ฟังก์ชัน 3 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1007 ฟังก์ชัน 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1006 ฟังก์ชัน 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1005 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1004 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1003 อัตราส่วนตรีโกณมิติ (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
422VP1002 ฟังก์ชัน 2 (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
422VP1001 ฟังก์ชัน 1 (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
วิชา ฟิสิกส์ เทอม 1
415MR1005 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก อ.หมง 300
415MR1004 มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ อ.หมง 300
415SW1004 โปรเจคไตล์ อ.เอก 300
415SW1003 มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ อ.เอก 300
415SW1002 การเคลื่อนที่แนวตรง อ.เอก 300
415SW1001 บทนำ ฟิสิกส์ อ.เอก 300
วิชา ฟิสิกส์ เทอม 2
425MR1005 งานและพลังงาน อ.หมง 300
425MR1004 การเคลื่อนที่แบบหมุน อ.หมง 300
425MR1003 โมเมนตัม อ.หมง 300
425MR1001 สมดุลกล อ.หมง 300
425SW1003 โมเมนตัม อ.เอก 300
425SW1002 งานและพลังงาน อ.เอก 300
425SW1001 สมดุลกล อ.เอก 300
วิชา เคมี เทอม 1
416CM1002 พันธะเคมี อ.ยอด 600
416CM1001 พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ อ.ยอด 300
416DB1004 สมบัติของธาตุและสารประกอบ อ.เค 300
416DB1002 พันธะเคมี อ.เค 600
416DB1001 อะตอมและตารางธาตุ อ.เค 300
วิชา เคมี เทอม 2
426CM1003 ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ อ.ยอด 300
426CM1001 โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ อ.ยอด 600
426DB1003 ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ อ.เค 300
426DB1001 ปริมาณสารสัมพันธ์ อ.เค 600

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย บริษัท กรีนเน็ท จำกัด **

Call Center: 08-5150-4965