เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

ในสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง ทางบริษัทฯ เล็งเห็นความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อ เยาวชนจึงไม่ควรเดินทางออกจากบ้าน ติวเตอร์ออนไลน์ มีความตั้งใจแบ่งเบาภาระของสังคม โดยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน เท่าเทียมกัน แม้ว่าจะอยู่ในบ้าน หรืออยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนได้ด้วยการ เรียนออนไลน์

จึงมีนโยบายแจกคอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี วิชาภาษาอังกฤษ สอนโดย ครูฮ้วง เสาวลักษณ์ ลี้รุ่งเรืองพร มีโควต้าให้นักเรียน จำนวน 1,000 คน ทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไข "สมัครก่อนได้สิทธิก่อน" กับหลักสูตรในระดับ ม.4 - ม.6 นักเรียนทุกคนจะได้รับการวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเรียน และได้รับคอร์สเรียนฟรี ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามหลักสูตร (O-NET และ GAT)

คอร์สออนไลน์ที่จัดให้เรียนนั้น ถ้าทำตามขั้นตอนและเรียนตามแผน จะสามารถใช้งานต่อเนื่องจนจบ ม.6 หรือ จบหลักสูตร และยังสามารถเลือกเวลาเรียนได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระ

พิเศษ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ ส่วนลด 50% สำหรับสมัครเรียนวิชาอื่นๆ ในเวบไซต์ www.tutoronline.co.th

ติวเตอร์ออนไลน์ เป็นกำลังใจให้เด็กไทย มุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้ เพิ่มพูนสติปัญญา และผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

 
 
** สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 โดย บริษัท กรีนเน็ท จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599