เฉลยคำตอบ โครงการติวฟรีภาษาไทย ม.ปลาย (การใช้ภาษา)

<< < (3/4) > >>

¯`°.•°•.★* *★Tutor_LoOk-Wa★* *★.•°•.°`¯:
ข้อ 21. ข้อใดไม่ใช่ข้อบกพร่องในการฟัง
ก. สีซอให้ควายฟัง (ตอบ)
ข. เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา
ค. ไปไหนมา สามวาสองศอก
ง. ฟังไมได้ศัพท์ จับไปกระเดียด

คำอธิบาย
สีซอให้ควายฟัง - หมายความว่า บอกหรือสอนคนโง่ มักไม่ได้ผล (เพราะเป็นคนโง่ จึงฟังไม่เข้าใจ ไม่ได้บกพร่องด้านการฟังแต่อย่างใด)
เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา - หมายความว่า บอกหรือสอนไปก็ไม่ได้ผล อาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้าง ไม่ตั้งใจฟัง หรือทำเป็นหูทวนลม
ไปไหนมา สามวาสองศอก - หมายความว่า การถามอย่าง แต่ตอบไปอีกอย่าง
ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด - หมายความว่า การฟังไม่ครบถ้วน แล้วกลับไปตีความแบบไม่ถูกต้องทำให้เกิดความเสียหายและการเข้าใจผิดตามมาทีหลัง

¯`°.•°•.★* *★Tutor_LoOk-Wa★* *★.•°•.°`¯:
ข้อ 22. ข้อใดแสดงเด่นชัดที่สุดว่าผู้พูดไม่พอใจ
ก. เราทำอะไรให้ ก็ไม่เคยถูกใจสักที
ข. ใช้เวลาทำงานนี้นานไปหน่อยนะ
ค. จะทำอะไร ก็รีบไปทำเสียให้เสร็จ
ง. ให้รอตั้งครึ่งค่อนวัน แล้วมาบอกให้กลับไปก่อน (ตอบ)

คำอธิบาย
เราทำอะไรให้ ก็ไม่เคยถูกใจสักที - เป็นคำพูดเชิงน้อยใจ ตัดพ้อ มากกว่า อาจเป็นเพราะพยายามทำดีก็แล้ว แต่อีกฝ่ายก็มองไม่เห็นคุณค่า
ใช้เวลาทำงานนี้นานไปหน่อยนะ - เป็นคำพูดเตือนสติ ให้สำนึก อาจเป็นเพราะเห็นว่าอีกฝ่ายทำงานชิ้นหนึ่งนานไปหน่อย และเสียเวลาเกินกว่าที่ควรจะเป็น
จะทำอะไร ก็รีบไปทำเสียให้เสร็จ - เป็นคำพูดสั่งสอน อาจเป็นเพราะด้วยความรำคาญมากกว่า ให้รีบๆ ไปทำซะ อย่าเอ้อระเหยหรือค้างคาไว้นาน
ให้รอตั้งครึ่งค่อนวัน แล้วมาบอกให้กลับไปก่อน - เป็นคำพูดแสดงความไม่พอใจ สังเกตจาก "ให้รอตั้งครึ่งค่อนวัน" ไม่ว่าใครถูกทำให้รอนานขนาดนี้ก็คงอดที่จะโกรธไม่ได้

¯`°.•°•.★* *★Tutor_LoOk-Wa★* *★.•°•.°`¯:
ข้อ 23. ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้อง
ก. สมบัติตาแข็งเพราะดื่มกาแฟหลายถ้วย
ข. สมชายตาขวางเมื่อเห็นลูกสาวนั่งคุยกับคนรัก
ค. สมศรีตาคมจึงเลือกของได้สวยและถูก (ตอบ)
ง. สมศักดิ์ตาฟางเพราะอายุมาก

คำอธิบาย
ตาแข็ง - ตาค้างเพราะไม่ง่วง
ตาขวาง - ไม่พอใจ
ตาคม - ตาสวย ตาสวยคมเฉียบขาด ใช้ชมโฉม ...แต่ในกรณีตามสถานการณ์ข้อ ค. นั้นควรจะใช้คำว่า ตาแหลม หรือ ตาถึง มากกว่า ซึ่งแปลว่า มีรสนิยมในการเลือกของได้ดี
ตาฟาง - มองเห็นอะไรไม่ชัด เป็นอาการของโรค

¯`°.•°•.★* *★Tutor_LoOk-Wa★* *★.•°•.°`¯:
ข้อ 24. คำสอนเกี่ยวกับการพูดในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
ก. เสียงกลองดังฟังดูเพียงหูฟัง      ปากคนดังอึงจริงยิ่งกว่ากลอง (ตอบ)
ข. ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์      มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
ค. หญิงเรียกแม่ชายเรียกพ่อยอไว้ใช้   มักชอบใจข้างปลอบไม่ชอบดุ
ง. อันความเรื่องเดียวกันสำคัญกล่าว   พูดไม่ดีแล้วก็เปล่าไม่แข็งเข้ม

คำอธิบาย
ก. ความดังของเสียงกลอง ได้ยินเพียงแค่หูเราสามารถได้ยิน แต่วาจาและคำพูดของคนสามารถแพร่สะพัดไปได้ไกลยิ่งกว่าเสียงกลอง (ไกลเกินกว่าหูของมนุษย์จะสามารถได้ยิน) เสียอีก (เปรียบเทียบ)
ข. เดินทางมาถึงบางพูด คิดว่าถ้าเราพูดจาดีก็จะมีคนรัก
ค. เรียกเพศหญิงว่าแม่ เรียกเพศชายว่าพ่อ พูดจาดีๆ กับเขาแล้วเราก็จะสามารถเอาเขาไว้ช่วยเหลือการงานได้ เพราะใครๆ ก็ชอบให้พูดจาดีๆ ไม่ชอบให้พูดจากระแทกดุดัน
ง. แม้ในใจความเดียวกัน แต่หากอีกคนพูดจาออกมาไม่ดี น้ำหนักของความก็ไม่หนักแน่นและไม่น่าเชื่อถือพอ

ข้อ ข.-ง. มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดดีหรือพูดไม่ดี ทั้งสิ้น ซึ่งแตกต่างกับข้อ ก.

¯`°.•°•.★* *★Tutor_LoOk-Wa★* *★.•°•.°`¯:
ข้อ 25. ข้อใดมิใช่การพูดเพื่อแสดงทรรศนะ
ก. ข้อเสนออีกประการหนึ่ง คือ ควรมีการศึกษาพรรณไม้ที่สามารถปลูกได้ในท้องถิ่นนี้
ข. ผมเห็นว่าการแก้ปัญหาในหน่วยงานของคุณยังไม่ถูกจุด ขาดการวิเคราะห์
และมีข้อบกพร่องมาก
ค. ความเชื่อเรื่องขวัญของคนไทยนั้น น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะรับพระพุทธศาสนาเข้ามา
ง. คำบาลีสันสกฤตที่ไทยเรานำมาใช้แต่เดิมไม่มีวรรณยุกต์ แต่เมื่อเรารับมาแล้วเราก็ปรับให้เหมาะกับการออกเสียงตามความนิยมของคนไทย (ตอบ)

คำอธิบาย การแสดงทรรศนะ คือการแสดงความเห็น คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อ ก-ค เป็นคำที่บ่งชี้ว่าเป็นความคิดเห็นของผู้พูดทั้งสิ้น
ต่างกับข้อ ง. ที่เป็นการพูดระบุอย่างชี้ขาด

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page