มีโจทย์ให้พี่เคอธิบายครับ

(1/1)

Dek_D:
อาจารย์ที่โรงเรียนเค้าให้แบบฝึกหัดมาทำแล้วเฉลยแต่คำตอบครับ
เลยอยากขอให้พี่เคช่วยอธิบายแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยครับ

>>>> ของผสมของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ และ แก๊สอีทีน ปริมาตร  70 cm3
นำมาเผาไหม้ในอากาศ 700 cm3  ซึ่งประกอบด้วยแก๊สออกซิเจน 20%
และแก๊สไนโตรเจน 80%  ปริมาตรสุดท้ายของแก๊สผสมหลังการสันดาปเท่ากับ 678 cm3
การวัดปริมาตรทุกครั้งทำภายใต้อุณหภูมิและความดันเดียวกัน
จงหาว่ามีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ อยู่กี่ลูกบาศก์เซนติเมตรในแก๊สผสมนี้   ( เฉลย 32 )

krookook:
ข้อนี้เป็นเรื่องปริมารสารสัมพันธ์ของก๊าซครับ
และออกแบบโจทย์ เป็นแบบสารตั้งต้นผสม ซึ่งปกติอาจารย์มักเอาไว้เป็นข้อปราบเซียน

เริ่มต้นนะครับ
น้องเขียนสมการเผ้าไหม้ของ CO และ C2H4 ให้ได้ก่อน

แล้วคิดปริมาตรก๊าซออกซิเจนตอนแรก (ไม่รวมไนโตรเจน)
ปริมาตรก๊าซสุดท้าย (ไม่รวมไนโตรเจน)
โจทย์ถาม CO ก็กำหนดปริมาตร CO เป็น X
และให้ C2H4 เป็น 7(0-X)
แล้วอาศัยสมการในการหาคำตอบ

ลองทำดูนะครับ

krookook:
ถ้าใครลองทำแล้ว ทำไม่ได้ก็ลองมาดูวิธีของ krookook นะครับ
ส่วนใครทำได้ ก็ลองดูว่าคำตอบเป็นอย่างไร และ วิธีการทำ รวดเร็ว เหมาะกับทำในห้องสอบมั๊ย

สมการแรกคือ    2CO + O2 --> 2CO2
ปริมาตรก๊าซ       X       X/2           X

สมการที่ 2 คือ   C2H4  +  3O2  -->  2CO2  + 2H2O
ปริมาตรก๊าซ     (70-X)  3(70-X)    2(70-X)

ปริมาตร ออกซิเจน ตอนแรก = 0.2 x 700 = 140 cc
ปริมาตรก๊าซตอนสุดท้าย = 678 - 560 = 118 cc

เป็นอย่างไรครับ ลองคิดเองต่อมั๊ยครับ

เสร็จแล้วลองดูกระทู้ต่อไป

krookook:
ขั้นตอนต่อไปนี้ เป็นการตั้งสมการครับ

ปริมาตรก๊าซ ผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 สมการรวมกันคือ X + 2(70-X)
ปริมาตรก๊าซออกซิเจนที่ใช้ทั้ง 2 สมการ คือ  (X/2) + 3(70-X)
ปริมาตรก๊าซออกซิเจนที่เหลือ (อาจมีเหลือ ต้องคิดเผื่อไว้) คือ 140 - [(X/2) + 3(70-X)]

ปริมาตรก๊าซตอนสุดท้าย คือ ปริมาตรก๊าซผลิตภัณฑ์ + ปริมาตรก๊าซออกซิเจนที่เหลือ
       118      =    [X + 2(70-X)]  +  {140 - [(X/2) + 3(70-X)]}

เมื่อแก้สมการหาค่า X จะได้ เท่ากับ 32 cc พอดีครับ

krookook:
กระทู้แรกที่พี่ตอบไป มีพิมผิดนิดนึงนะคับ

ตรง ปริมาตร C2H4 กำหนดเป็น (70-X) คับ

Navigation

[0] Message Index