ครุ-ลหุ / พยางค์เปิด-พยางค์ปิด / คำเป็น-คำตาย

(1/1)

Jackrit:
อยากทราบว่าวลี คำ หรือพยางค์หนึ่งๆ
สามารถเป็นได้มากกว่า 1 ชนิดหรือไม่ครับ
เช่น เป็นได้ทั้งครุ พยางค์เปิด และคำตาย
ที่สงสัยเพราะมีลักษณะบางอย่างของคำตาย
จะตรงกับพยางค์ปิดมาก
และมีข้อสอบที่ถามอย่างนี้บ้างมั๊ยครับ

tutor_look-wa:
Quote from: Jackrit on March 12, 2009, 12:09:38 PM

อยากทราบว่าวลี คำ หรือพยางค์หนึ่งๆ
สามารถเป็นได้มากกว่า 1 ชนิดหรือไม่ครับ
เช่น เป็นได้ทั้งครุ พยางค์เปิด และคำตาย
ที่สงสัยเพราะมีลักษณะบางอย่างของคำตาย
จะตรงกับพยางค์ปิดมาก
และมีข้อสอบที่ถามอย่างนี้บ้างมั๊ยครับ

สามารถเป็นไปได้ค่ะในกรณีที่เป็นสระ -ำ (การนับแบบนี้ -ำ, ไ- ,ใ-, เ-า เราถือว่าเป็นพยางค์นะคะ เพราะเสมือนว่าสะกดแบบ อัม อัย อัย อาว)  ตัวที่ -ำ  โดยธรรมดาเป็นคำครุ แต่สามารถอนุโลมให้เป็นลหุได้ในตำแหน่งที่ต้องการลหุ เพราะเมื่อเทียบดูจากการออกเสียง เช่น  ร่องน้ำ (อ่านว่า ร่อง-น้าม) ซึ่งเป็น คำครุ
แต่ถ้าในคำว่า น้ำมัน จะไม่มีใครอ่านว่า น้าม – มัน เลย แต่จะอ่านว่า นั้ม –มัน ซึ่งเป็นลหุ

ส่วนคำตาย และพยางค์ปิดที่มีส่วนคล้ายกันนั้นเราสามารถแยกข้อแตกต่างได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างค่ะ
   คำตาย
         1. พยางค์ที่มีเสียงสระสั้นในแม่ก กา เช่น กะ  ธิ   เตะ รวมทั้งประเภท บ่  ธ  ณ   ก็   ที่นิยมเขียนในร้อยกรองด้วย
         2. พยางค์ที่มีพยัญชนะสะกดด้วย แม่ กก กด กบ เช่น  รัก  แดด  เรียบ

    พยางค์เปิด
            คือ พยางค์ที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้น +เสียงสระ + เสียงวรรณยุกต์ เช่น   มา (ม +  -า  + เสียงสามัญ)   

    พยางค์ปิด
            คือ พยางค์ที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้น + เสียงสระ + เสียงวรรณยุกต์ +เสียงพยัญชนะสะกด 
    เช่น  สาน ( ส + -า +เสียงสามัญ + น )

พอจะแยกออกรึยังคะ   ส่วนเรื่องข้อสอบ  มักใ้ห้ประโยคยาว ๆ เรามาแล้วให้นับว่าข้อใดมี(คำเป็น,คำตาย,พยางค์ปิด,พยางค์เปิด,ครุ,ลหุ)มากที่สุดในตัวเลือก ประมาณนี้แหล่ะค่ะต้องรอบคอบหน่อยเพราะถ้าเราทำข้อสอบไปหลาย ๆ ข้ออาจจะเบลอจนนับผิดนับถูกได้   แต่ยังไงถ้าเราแม่นในหลักการและมีสติในการทำข้อสอบไว้ก็ไม่มีปัญหาค่ะ 

Navigation

[0] Message Index