ติวเตอร์ออนไลน์ ชุมชนคนรักเรียน

ห้องเรียน => หมวดวิชาภาษาญี่ปุ่น => Topic started by: herotutor_Sun on October 24, 2015, 11:24:39 AMTitle: คำถามให้เอาไปคิดเล่นๆ
Post by: herotutor_Sun on October 24, 2015, 11:24:39 AM
จากนี้ไป พี่ซันจะเอาคำถามภาษาญี่ปุ่นมาให้น้องๆคิดเล่นๆนะ สมองจะได้ทำงาน  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

1. 私(わたし)はタイにあります。ข้อนี้ผิดตรงไหน แล้วแก้ให้ถูกต้องแก้ยังไง
a. に แก้เป็น で
b. あります แก้เป็น います
c. は แก้เป็น が
d.タイ แก้เป็น たい