หน้าหลักวิธีสมัครเรียน วิธีชำระเงินสั่งซื้อคอร์สเรียนเว็บบอร์ดติดต่อเรา
 
     
     
 
- วิธีการสั่งซื้อบทเรียนของ www.tutoronline.co.th
- วิธีการเข้าเรียนบทเรียนของ www.tutoronline.co.th
- วิธีการซื้อตำราเรียนของ www.tutoronline.co.th  เฉพาะ บุฟเฟ่ต์รายเดือน
วิธีการสั่งซื้อบทเรียนของ www.tutoronline.co.th
สำหรับน้องๆ หรือผู้ที่สนใจต้องการสั่งซื้อคอร์สเรียนของ www.tutoronline.co.th มีวิธีการสั่งซื้อ ดังนี้
1. เมื่อเข้าเว็บไซต์ www.tutoronline.co.th แล้วสามารถคลิกเลือกสั่งซื้อบทเรียนได้ตาม รูปที่ 1.
1
รูปที่ 1.1
2. เมื่อคลิกปุ่ม เลือกวิชาเรียนและชำระเงิน แล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 1.2
รูปที่ 1.2
3. เมื่อท่านต้องการซื้อรายวิชาใด ก็สามารถติ๊กที่ช่องเลือกเรียนที่อยู่ทางด้านขวามือ เช่น ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
ภาษาไทย (ในตัวอย่างเราได้เลือกวิชาภาษาอังกฤษ) เมื่อเลือกซื้อตามที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ปุ่ม เช็คยอด
จะปรากฎ ดังรูปที่ 1.3
รูปที่ 1.3
4. จากรูปที่ 1.3 จะแสดงรายการที่สั่งซื้อที่ได้เลือกไว้ และราคารวมทั้งยอดรวมทั้งที่ต้องชำระ ถ้าหากต้องการที่จะ
สั่งซื้อเพิ่มเติม ให้คลิกที่ปุ่ม เลือกเพิ่มเติม แต่ถ้าไม่ต้องการสั่งซื้อเพิ่มแล้วให้คลิกที่ปุ่มสั่งซื้อบทเรียน
จะได้หน้าจอตาม รูปที่ 1.4
รูปที่ 1.4
5. จากรูปที่ 1.4 ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย
จากนั้นจึงคลิกปุ่ม ส่งคำสั่งซื้อ แล้วจะปรากฏหน้าจอตาม รูปที่ 1.5
รูปที่ 1.5
6. จากรูปที่ 1.5 จะแสดงรายละเอียดที่ท่านได้เลือกซื้อ พร้อมอธิบายวิธีการชำระเงินอย่างละเอียด ซึ่งท่านผู้ซื้อ
จำเป็นต้อง อ่านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้ชำระเงินได้อย่างถูกต้อง และคลิกปุ่ม Print เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในการสั่งซื้อ เท่านี้...ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสั่งซื้อบทเรียนแล้ว
วิธีการเข้าเรียนบทเรียนของ www.tutoronline.co.th
สำหรับน้องๆ ที่จะเข้าเรียนบทเรียนของ www.tutoronline.co.th สามารถเข้าเรียนได้ดังนี้
1. เมื่อเข้าเว็บไซต์ www.tutoronline.co.th แล้วสามารถคลิกเข้าเรียนบทเรียนได้ตาม รูปที่ 2.1
รูปที่ 2.1

2. เมื่อคลิกปุ่ม เข้าเรียน แล้วจะปรากฎหน้าจอ ดังรูปที่ 2.2

รูปที่ 2.2
จากรูปที่ 2.2 ให้คลิกที่ ช่องยอมรับเงื่อนไข จากนั้นคลิก ปุ่มยอมรับ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 2.3
รูปที่ 2.3
จากรูปที่ 2.3 ให้กรอก Username และ Password ซึ่งต้องใช้อักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด แล้วคลิกปุ่ม Login
ถ้า Username และ Password ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม Login จะปรากฏ ดังรูปที่ 2.4
รูปที่ 2.4
จากรูปที่ 2.4 เมื่อต้องการออกจากระบบการเรียน ให้คลิกปุ่ม Logout เพื่อยืนยันว่าท่านต้องการออกจากระบบ

 

 

หน้าแรก | คอร์สเรียนใหม่ | คอร์สเรียนทั้งหมด | วิธีสมัครเรียน | เข้าเรียนที่นี่ | ถามตอบบทเรียน | ไลฟ์สไตล์ | ข่าวสารและกิจกรรม | ติดต่อเรา

** สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด ห้ามลอกเลียนแบบ
หรือ นำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด